САНАМЖ

Мэдээлэл шалгахад анхаарах зүйлс.

1. 2021-2022 оны Дотоод хэргийн их сургуулийн элсэлтийн журам -тай танилцсан байх.

2. Иргэн нь энэ элсэлтийн журмын 5.2-т заасан "элсэлтийн бүртгэлд оруулсан утасны дугаар болон бусад мэдээллийн үнэн зөв байдлыг өөрөө хариуцах ба алдаатай, буруу мэдээлэл оруулснаас үүсэх асуудлыг ДХИС хариуцахгүй.

3. Эссэ бичвэрийн сэдэв "Миний мэргэжил".

Copyrights © 2019 ДХИС. All rights reserved.